Archive | October 23, 2010

CT19. SESAT DI KOTA BATU…. PUTRAJAYA

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh


Menulis pengalaman merupakan satu daripada perkara yang memberi idea untuk kita menulis. Menulis pengalaman sangat mudah dilakukan. Ia memerlukan kemahiran mengingat dan kemahiran berfikir selain dari tulisan yang kita catat semasa mengalami pengalaman tersebut sebagai membantu mengekalkan daya ingatan kita terutama pengalaman yang sudah dirancang awal. Untuk itu, pengalaman sesat di hutan batu Putrajaya bukanlah pengalaman yang direncana akan berlaku. Ia sudah di dalam perencanaan Allah. Akulah pelaku yang diujinya. Alhamdulillah. Continue reading