Archive | October 9, 2010

CT16. MENGAPA GURU TIDAK CEMERLANG ?

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh


Pencapaian pelajar banyak bergantung kepada inisiatif guru dalam menyampaikan sesuatu ilmu dan pengetahuan. Namun tidak dinafikan faktor-faktor lain seperti ibu bapa, persekitaran, media masa   dan media pendidikan juga memainkan peranan yang penting dalam menentukan kejayaan seseorang pelajar. Continue reading