Tag Archive | Laporan Projek Masjid

CT236. PENGALAMAN ADALAH GURU PALING KEJAM

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

PengalamanFatima1PalingKejam

*

Sebaik sahaja menghantar TIGA tugasan terakhir iaitu Laporan Projek Masjid, Proposal Penyelidikan dan Instrumentasi kepada Prof. Madya Dr. Ab. Halim jam 5.00 petang (21 November); dunia ini bagai saya yang punya. Continue reading