Archive | February 11, 2016

CT373. KEMBARA MIRI (5): TAMAN AWAM MIRI (MIRI PUBLIC PARK)

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

ParkFatima1TamanAwamMiri

LOKASI RIADAH PALING MENARIK

Setelah meneliti perjalanan Kembara Miri, ternyata TAMAN AWAM MIRI (MIRI PUBLIC PARK) – merupakan lokasi riadah paling menarik untuk di kunjungi di Bandaraya Miri. Continue reading