Archive | July 4, 2014

CT264. IEESYAH BELAJAR PUASA (2014): PECAH PUASA

Assalaamu’alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh

IeesyahFatima2PecahPuasa

*

Alhamdulillah, Ieesyah masih ingat lagi puasa penuh yang pernah dilakukannya pada hari terakhir Ramadhan tahun 2013.

Sebelum Ramadhan tiba, Ieesyah sudah menunjukkan semangat untuk berpuasa penuh tahun 2014 ini. Saya meniupkan api semangat untuk Ieesyah meneruskan perjuangan belajar puasa pada Ramadhan ini. Continue reading