Archive | February 8, 2014

CT227. KHURAFAT JEMAAH HAJI DI MASJID NABAWI

Assalaamu’alaikum Warahmatullah Wabarakaatuuh

Khurafat2Fatima1MasjidNabawi

*

KHURAFAT ZAMAN JAHILIYYAH

Perkara khurafat banyak berlaku di Tanah Suci Makkah sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Zaman Jahillah tidak mengetahui agama Allah yang sebenarnya sama ada dari aspek kepercayaan, hukum hakam dan nilai-nilai akhlak. Masyarakat yang hidup pada zaman itu telah melupakan agama Allah yang disampaikan oleh para Rasul terdahulu seperti Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s. Continue reading