Archive | December 7, 2012

CT139. SYAIR FATIMA BUAT RASULULLAH SAW

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

SyairFatima1BuatmuRasulullahSAW

Dalam syair, aku bermadah seloka membongkar segala rasa yang menguncup sekian lama untuk bertemu dan bersua muka dengan utusan Allah yang tercinta, rahmat bagi sekalian alam. Mengharap semuanya pasti akan berlaku pada suatu waktu yang ditentukan walau pertemuan itu hanya di dalam sebuah mimpi. Continue reading