Archive | February 7, 2012

CT86. FORMULA “JERI’S”

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Untuk menempuh seribu kilometer perjalanan, hendaklah bermula dari langkah pertama. Demikianlah kebersamaan mutiara kata dari Khalil Gibran dan Kong Fu Tse. Garis permulaan inilah yang selalu menguja dan membuat kita menjadi bingung bagaimana mahu memulainya. Memulai suatu pengalaman baru, “mengerah” kita untuk membuat persediaan rapi, menulis senarai semak dan urus diri yang siaga sebelum pengalaman praktik itu ditempuh. Continue reading