Archive | April 1, 2011

CT53. I’M A PRESCHOOL TEACHER

Assalaamu’alaikum Warahamatullahi Wabarakaatuh

AKU SEORANG GURU PRASEKOLAH. SEMUANYA BERMULA 7 TAHUN YANG LALU, Tahun 2004. Berdasarkan arahan yang terkandung di dalam AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) di bawah Bab 10. Pengajaran Agama Di Institusi Pendidikan dalam fasal 50. Pengajaran Agama Islam yang mengandungi 4 perkara berikut:

(1) Jika di dalam sesuatu institusi pendidikan terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam, maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Continue reading