Archive | November 10, 2010

CT22. ERTI SEBUAH PENGORBANAN

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Kehidupan ini sentiasa perlukan pengorbanan. Setiap hari ada sahaja korban yang meragut pelbagai jenis kehidupan yang melibatkan manusia dan kemanusiaannya. Korban masa, korban harta, korban nyawa, korban manusia, korban situasi, korban fikiran, korban rasa, korban hati dan segala apa  jenis lagi yang melibatkan pengorbanan material, fizikal, mental, rohani, jasmani dan intelektual. Continue reading